Extra
DomainTilaa

Tunnus:
Salasana:

Unohditko salasanasi?
Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Joliot Oy (jäljempänä "Joliot")
Y-tunnus 0739932-5
PL 103,
00521 helsinki

REKISTERIN NIMI
Joliotin internet-sivulla olevan palvelun (jäljempänä "Sähköinen palvelu") käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Sähköisen palvelun käyttö

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteröitäviä tietoja käytetään käyttäjiä koskevien profiilien luomiseen. Profiileja käytetään hyväksi suuntaamalla Sähköisen palvelun kautta yksilöllistä mainontaa ja markkinointia käyttäjille. Mainonnan ja markkinoinnin suuntaaminen tapahtuu siten, että Joliotin internet-sivuilla oleva mainonta ja tarjoukset vaihtelevat käyttäjäkohtaisesti.
Mikäli käyttäjä on antanut suostumuksensa, voidaan käyttäjälle lähettää markkinointimateriaalia myös sähköpostitse ja/tai tekstiviesteinä.
Rekisteriä käytetään edellä sanotun lisäksi myös käyttäjien ja Joliotin välisten asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja muunlaiseen markkinointiin ja mainontaan. Rekisteröitäviä tietoja käytetään lisäksi tuotteita varattaessa ja maksettaessa sekä sähköisessä asioinnissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Käyttäjätiedot:
Käyttäjän sukupuoli, etunimi, toinen nimi, sukunimi, arvo/ammatti, syntymäaika, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maakoodi, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, telefaksinumero, luottokorttitiedot, sähköpostiosoite.
Jäsenen ilmoittamat harrastetiedot: Käyttäjän ilmoittama harrastustieto.
Tapahtumatiedot: Mikäli käyttäjä antaa kyseisen tapahtumaan tai työalueeseen littyvän tiedon, katsotaan käyttäjän antaneen nimenomaisen suostumuksensa tiedon käsittelylle.
Työpaikkaa koskevat tiedot: Ammatti, työnantajan nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maakoodi, työpuhelinnumero, telefaksinumero työpaikalle.
Markkinointitiedot: Markkinointikirjeiden lähetyspäivämäärät, asiakkaalle tarjottujen kampanjoiden tiedot, kopiot markkinointikirjeistä.
Jäsenen kielto-oikeus: Jäsenen ilmoittamat kiellot (ks. oikeuksien käyttäminen) tallennetaan jäsenen rekisterinpitäjälle tekemästä erillisestä ilmoituksesta.
Suostumus markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse ja/tai tekstiviesteinä tallennetaan jäsenen erillisestä ilmoituksesta.
Joliotin internet-sivujen käyttöä koskevat tiedot
Tiedot siitä mitä kohtia käyttäjä on Joliotin internet-sivuilta kulloinkin katsonut.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan jäseneltä itseltään kun hän täyttää rekisteröitymislomakkeen tai päivittää myöhemmin tietojaan.
Joliotin internet-sivujen käyttöä koskevat tiedot saadaan teknisesti internet-sivuja ylläpitävien ohjelmien kautta.

TIETOJEN LUOVUTUS
Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa Joliotin yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoitusta varten. Lisätietoja yhteistyökumppaneista saa internetistä Joliotin kotisivuilta (www.Joliot.com). Mikäli luovutus tapahtuu Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, suoritetaan luovutus henkilötietolain mukaisesti. Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Jokaisella on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa kuvattuun tietokantaan tai, ettei tietokannassa ole häntä koskevia tietoja. Maksutta tiedot voi tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tämän rekisteriselosteen lopussa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.
Sähköisen palvelun käyttäjällä on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaiseminen tapahtuu siten, että käyttäjä korjaa tietojaan täyttämällä rekisteröintilomakkeen kyseiseltä osaltaan uudelleen. Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti tehdä oikaisemista koskevan pyynnön kirjallisesti tai puhelimitse tämän rekisteriselosteen lopussa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
Sähköisen palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää Joliotin suoramarkkinointimateriaalin toimittaminen postitse jäsenelle. Mikäli jäsen haluaa käyttää kielto-oikeuttaan, tulee käyttäjän ilmoittaa kielto-oikeuden käyttämisestä kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriselosteessa mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

REKISTERIN SUOJAUS
Ainoastaan määrätyillä Joliotin ja Joliotin toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää Sähköisen palvelun sovellusta. Tietokannassa on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjoittautumisen yhteydessä.

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT
Jorma Mertala
Joliot Oy
PL 103
00521 Helsinki
puhelin 040 5002363